தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல! இணைய அரங்கம் 5

அருத்தசாத்திரம் – ஓர் உண்மைப் பார்வை!, 

சித்திரை 26, 2052 / ஞாயிறு / 09.05.2021/காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: திருவாட்டி அ. துரையரசி

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

 முனைவர் பா.தேவகி

 முனைவர் வா.நேரு

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : செல்வி இர.திவ்வியா

அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்