புரட்டாசி 01, 2048 / 17.09.2017 காலை 8.00

அருள்மிகு இசக்கி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா

கனக்காவிளை, தெருவுக்கடை அஞ்சல்
குமரி மாவட்டம் 629 157