புரட்டாசி 28, 2049 ஞாயிறு 14.10.2018 மாலை 4.00

குவிகம் இல்லம்

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை,

தியாகராயர்நகர், சென்னை 600 017

அளவளாவல் :

திரு நாகராசன் + திருவாட்டி கிருசாங்கினி

இல்லம் அடைய