குவிகம் இல்லம், ஏ6, மூன்றாம் தளம், வெண்பூங்கா அடுக்ககம், 24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை 600 017
பங்குனி 03, 2050 ஞாயிறு
17.03.2019 மாலை 4.00

மரபுக்கவிதைகள் பற்றிய அளவளாவல்:
மரபுக்கவிஞர் தில்லை வேந்தன்

தொடர்பிற்கு: சுந்தரராசன் 94425 25191