ஆடி 24, 2051 / 08.08.2020 சனி

மாலை 5.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், இணையத் தமிழ்க்கூடல்

கூடலுரை : முனைவர் ம.தேவகி

‘பாரதிதாசனின் புரட்சிச் சிந்தனைகள்’

தலைமை : முனைவர் ப.அன்புச்செழியன்

இணைப்பு விவரம் அழைப்பிதழில் காண்க.

ஒருங்கிணைப்பு : முனைவர் சு.சோமசுந்தரி