ஆவணி 27, 2052 – 12.09.2021

ஞாயிற்று கிழமை மாலை 6:30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன்

 நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்.   
நிகழ்வில் இணைய 

கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID: 6191579931 
கடவுச் சொல் /  passcode kuvikam123    

இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCib
நம் குழல் / youtube இணைப்பு  https://bit.ly/3v2Lb38