மார்கழி 09, 2050 / 25.12.2019

புதன் மாலை 5.00 – 7.30

தேவநேயப் பாவாணர் மத்திய நூலக அரங்கம், சென்னை

தருப்பணச் சுந்தரி (கண்ணாடி ஏந்தி நிற்கும் அழகி) (சிறுகதைத் தொகுப்பு)

  உதிர்ந்தும் உதிராத…..(கட்டுரைத் தொகுப்பு)

நூல்கள் வெளியீடு

எசு வி வேணுகோபாலன், 94452 59691