சித்திரை 14, 2050 சனி  27.04.2019 மாலை 6.15

 சீனிவாச காந்தி நிலையம், அம்புசம்மாள் தெரு

ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை 600018

மேடை தரும் உற்சாகம்:

நடிகர்,எழுத்தாளர், பேச்சாளர் தொலைக்காட்சித் தொடர் ஆசிரியர், தொகுப்புரைஞர், கவிஞர்

சி.வி.சந்திர சேகரன்