மார்கழி 19, 2047  செவ்வாய் சனவரி 03, 2017

 மாலை 6.30

 இலக்கியவீதியின் தமிழ்க்கூடல் தனிப்பாடல்

 

தமிழ்நிதி விருது பெறுநர்:  புலவர் தி.வே.விசயலட்சுமி

கிருட்டிணா இனிப்பகம்

பாரதிய வித்யா பவன்