ஆடி 05, 2050 ஞாயிறு 21.07.2019 மாலை 5.00

குவிகம் இல்லம்

ஏ6, மூன்றாம் தளம், வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர்,

சென்னை 600 017

 இலக்கிய அமுதம் : அமரர் பாரதி சுராசு

சிறப்புரை : எசு.சதீசுகுமார்