இலக்கிய வளர்ச்சிக் கழகம்

 திருவாரூர்

புரட்டாசி 11, 2046 / செப். 28, 2015

மாலை 6.30 – 9.00

சிலப்பதிகாரத் தொடருரை

பாட்டரங்கம்

பாராட்டரங்கம்

மாணவர் அரங்கம்

பரிசரங்கம்

azhai_ilakkiya valarchikazhagam,thiruvarur 1-3azhai_ilakkiya valarchikazhagam,thiruvarur 2-3