மாசி 25, 2048 / வியாழன் / மார்ச்சு 09, 2017

மாலை 6.30

மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004

 

இலக்கிய முற்றத்தின் அறிவோம் அறிவை!

இறையன்பு இலக்கியங்களோடு இனிய சந்திப்பு

 

முனைவர் கோ.பெரியண்ணன்

எழுத்தாளர் இரமணன்

முனைவர் உலகநாயகி பழனி

 

உறவுச்சுரங்கம்

பாரதிய வித்தியாபவன்

கிருட்டிணா இனிப்பகம்