மார்கழி 15, 2048 ஞாயிறு 30.12.2018 காலை 10.00

திருமால் திருமண மண்டபம்(மாடியில்)

தலைமை – முனைவர் கண்மணி

பொருள் – பாவேந்தர் பாடல்களில் நம்மைப் பெரிதும் ஈர்ப்பது

சஞ்சீவி பருவதத்தின் சாரலே.

புரட்சிக் கவியே.

அன்புடன் கவிஞர் செம்பை சேவியர் – புலவர் உ.தேவதாசு