பகுத்தறிவாளர் எழுத்தாளர் மன்றம், தமிழ்நாடு
இணையவழிக் கூட்ட எண் 60

ஆவணி 22, 2054 / 08.09.23 வெள்ளிக்கிழமை
மாலை 6.30 மணி முதல் இரவு 8.00 மணி வரை

நூலாய்வு
நூல்: மறைமலை இலக்குவனார் எழுதிய
இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் வரிசையில்
“இலக்குவனார்

அறிமுகவுரை:
அரிமா முனைவர் த.கு.திவாகரன்

இணைப்பு எண்: 82311400757
கடவுச்சொல்: PERIYAR