தை 10, 2046 / சனவரி 24,2015

காலை 10.00

ஆனந்து திரையரங்க வளாகம்,  அண்ணாசாலை,

சென்னை

தலைமை : கவிஞர் விசயபாரதி
நூல்  வெளியீடு :  இயக்குநர் இலிங்கசாமி

நூல் பெறுநர்  : இயக்குநர் செல்வமணி

நூலுரை : முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன்

ஏற்புரை :  பட்டு இளங்கதிர்

தொடர்பிற்கு  : சந்திரன் 97 900 100 94

azhai-umpechu-kaa01