ஆவணி 08, 2051 / 24.08.2020 /

திங்கள் மாலை 4.00

கூடலுரை : முனைவர் அரிபாலன் பெருமாள்சாமி :

தமிழ் – கொரிய மொழித் தொடர்பு

தலைமை : முனைவர் .அன்புச்செழியன்

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y34xmrz6

இணைப்பு
https://tinyurl.com/ybkpa3oj

பின்னூட்டப் படிவம்
https://tinyurl.com/yyyb7jub