மாசி 22, 2053 / ஞாயிறு / 06.03.2022 காலை 10.00

இலக்குவனார் திருவள்ளுவனின் 3 நூல்கள் குறித்த

இணைய வழித் திறனாய்வரங்கம்

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 * கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :

https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

என்னூல் திறனரங்கம் 2 – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

 வரவேற்புரை: திரு ப.சிவக்குமார்

தலைமை: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஆய்வுரைஞர்கள்:

முதுமுனைவர் மரு.ஒளவை மெய்கண்டான்,

குழந்தைகள் நல நரம்பியல் மருத்துவ வல்லுநர்

முனைவர் மு.முத்துவேலு

மேனாள் பதிவாளர், செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

பகுதி நேர உறுப்பினர், சட்டத் தமிழ் ஆணையம்

எழுத்தாளர் கவிஞர் கசுமீர்ராசு

நிறைவுரை: பல்துறை அறிஞர் தோழர் தியாகு

நன்றியுரை: செல்வி சி.வானிலா

திறனாய்விற்குரிய நூல்கள்

அறிவியல் சொற்கள் ஆயிரம்  * அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000 * கட்டுரை மணிகள் *

அன்புடன் இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்

தமிழ்க்காப்புக் கழகம்