வைகாசி 4, 2046 / மே 18, 2015 

திங்கட் கிழமை

சென்னை

(அழைப்பிதழ் திருத்தப்பட்டு விட்டது.)

azhai_kavithaiuravu01 azhai_kavithaiuravu02

ஆண்டு தோறும் கவிதை உறவு வழங்கும் சிறந்த நூல்களுக்கான பரிசுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நூல்கள் நூலாசிரியர்கள் பட்டியல் இது.

பரிசு பெற்றோர்களுக்குப் பாரட்டுகளும் மற்றவர்களுக்கு வரும் ஆண்டுகளில் பரிசு பெற வாழ்த்துகளும்.

azhai_kavithaiuravu03_parisuvivaram