வைகாசி 13, 2050 வெள்ளி 26.04.2019

மாலை 5.30

உருசியப் பண்பாட்டு மைய அரங்கம், கத்தூரிரங்கன் சாலை, சென்னை 600 018

சங்கரதாசு சுவாமிகள் நினைவு  மன்றம்