சித்திரை 13, 2048 /புதன்/ ஏப்பிரல் 26, 2017 மாலை 6.00

 இரசியப்பண்பாட்டு அறிவியல் மையக்கண்காட்சி அரங்கம்

சென்னை 600 006

ஔவை தி.க.சண்முகம் 105 ஆவது பிறந்தநாள் பெருமங்கலம்

 தி.க.ச.கலைவாணனின் ‘மனைவி அமைவதெல்லாம்’  நூல் வெளியீடு

 விருதுகளும் பொற்கிழிகளும் வழங்கல்