பேரா.மருத்துவர் முதுமுனைவர் கண்ணப்பரின்

81 ஆம்  பிறந்தநாள் விழா, 

5 ஆம்  ஆண்டு நினைவு நாள்

மறைமலை இலக்குவனார் முதலானவர்க்கு

விருது வழங்கும் விழா

இசைப்பொழிவு

நூல் வெளியீடு

கார்த்திகை 27, 2046 / திசம்பர் 13, 2015
சென்னை

அழை-கண்ணப்பர் விழா01 : azhai-kannappar01 அழை-கண்ணப்பர் விழா02 : azhai-kannappar02