பங்குனி 02, 2048 / மார்ச்சு 15, 2017

மாலை 6.00

 

கவிக்கோ ஞானச்செல்வன் எழுதிய

‘அறிவோம் அன்னைமொழி’

‘சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச்சொல்லே’

நூல்கள் வெளியீட்டு விழா, சென்னை