கார்த்திகை 22, 2050 ஞாயிறு 08.12.2019 மாலை 5.00
நற்கதிப்படை(இரட்சண்ய சேனை *எச்சு.ஆர்.டி.)அரங்கம்
8, பெரியண்ணன் தெரு, பெரிய மேடு,

சென்னை 600 003

கீழடியில் கிளைவிட்ட வேர் – சிறப்புக் கருத்தரங்கம்
கண்காட்சித் திறப்பாளர்: திரைக்கலைஞர் பொன்வண்ணன்
உரைவீச்சு: ஆய்வறிஞர் அமர்நாத்து இராமகிருட்டிணன்
தமிழ்த்திரு பெ.மணியரசன்

தமிழ்க்கலை இயக்கியப் பேரவை 9677229494; 98416 04017