சித்திரை 12, 2052 / ஞாயிறு / 25.04.2021

மாலை 6.30

குவிகம் அளவளாவல் :

“தி.சானகிராமன் நினைவலைகள்”

சிறப்புரை

திருப்பூர் கிருட்டிணன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 

கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக்குறி / Passcode: kuvikam123  
பயன்படுத்தலாம் அல்லது  

 
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09