மாசி 11, 2051 / 23.02.2020 ஞாயிறு மாலை 5.00

குவிகம் இல்லம்,

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை

16 கதாசிரியர்களின் இரண்டடி உயர உலகம்

ஐசாவின் இலேசாய் ஒரு சுமை

புத்தக வெளியீடு