கார்த்திகை 05, 2052 / 21.11.2021

ஞாயிறு மாலை 6.30

எழுத்தாளர் சதுர்புசன்

நேர்காணல்

இந்திரநீலன் சுரேசு

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு


நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய

கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID:  619 157 9931 
கடவுச் சொல் /  passcode:    kuvikam123    


அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09