அழை-குவிகம், ஆகத்து,2016 : azhai_kuvigam_aug2016

ஆவணி 04, 2047 / ஆகத்து 20, 2016   சனிக்கிழமை
மாலை 6.30 மணி

குவிகம் இலக்கிய வாசலின் ஆகத்துமாத நிகழ்வு

அண்மையில் படித்த புத்தகங்கள்

எழுத்தாளர் ச.இராமகிருட்டிணன்

இம்மாதக்  கதைவாசிப்பு :-

திருமதி இலதா இரகுநாதன்

திரு சதுர்புசன்

புத்தக அரண்மனை / டிசுகவரி புக் பேலசு
எண் 6,  மகாவீரர் வளாகம், முதல்தளம்,
முனுசாமி சாலை, மேற்கு க.க.நகர்,
சென்னை – 600078
(பாண்டிச்சேரி விருந்தினர் மாளிகை அருகில்)