மாசி 14, 2053 சனி 26.02.2022 மாலை 6.30

 குவிகம் இலக்கிய வாசல் நேரடிக் கூட்டம்

கடந்து வாத பாதை: திரு கணேசு பாலா

நிகழ்விடம்:

சீனிவாச காந்தி நிலையம்

அம்புசம்மாள் தெரு

ஆழ்வார்பேட்டை

சென்னை : 600018

தொடர்பிற்கு 97910 69435