ஐப்பசி 25, 2049 /  ஞாயிறு / 11.11.2018

மாலை 4.00

ஏ6, மூன்றாம் தளம், வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை 600 017

குவிகம் இல்லம்: அளவலாவல் – சிட்டி வேணுகோபால்

எழுத்தாளர் சிட்டி பெயர்த்தி  திருவாட்டி கிருத்திகா ஆனந்து

இல்லம் அடைய