ஆவணி 08, 2050  ஞாயிற்றுக்கிழமை 25.8.2019

மாலை 6.00 மணி

குவிகம் இல்லம்

ஏ6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம், 24, தணிகாசலம் சாலை,

 தியாகராயர்நகர், சென்னை

அளவளாவல் : திரு கோ.சந்திரசேகரன்