கார்த்திகை 29, 2050 / 15.12.2019

மாலை  5.00 

குவிகம் இல்லம்,

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை    

அளவளாவல்

திரு மாதவ பூராக மூர்த்தி

திரு கெளரி சங்கர்