ஆவணி 06, 2052 / ஞாயிறு

/ 22.08.2021 மாலை 6.30

குவிகம் பதிப்பகப் புத்தகங்கள் அறிமுகம்

விடியல்கள்   – எல்லாம் தெரிந்தவள் –   கனவுச் சங்கிலி –

 பாதை தேடும் மேகங்கள்

இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுச் சொல் / Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்