இணையக் கூட்ட நாள்:

 வைகாசி 23, 2052 ஞாயிறு

06.06.2021 மாலை 6.30

குவிகம்

முனைவர் இராசேசு தேவதாசு,

நிறுவர், புத்தகா

மின்புத்தகங்களும் தாக்கமும்:

இராசேசு தேவதாசு

 

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 
கூட்ட எண்  : Zoom  Meeting ID: 632 592 8036
கடவுக் குறி : Passcode: kuvikam123  
பயன்படுத்தலாம் அல்லது  
 https://us02web.zoom.us/j/6325928036?pwd=WG1EM2tYZU0xaExaMng3SHB6Y2lYdz09