மார்கழி 17, 2051 / 01.01.2021 முதல்
மார்கழி 26, 2051 / 10.01.2021 வரை
குவிகம் வினாடி வினா
தேர்வுச்சுற்று இணையத்தில்
இறுதிச்சுற்று 04, 2021 / 17.01.2021

அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

குவிகம் நடத்தும் இலக்கிய வினாடி வினாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் பங்கேற்க அழைக்கிறோம்.

முதல் பரிசு உரூ. 3000, இரண்டாம் பரிசு உரூ. 2000,

மூன்றாம் பரிசு உரூ.1000/-

விவரங்களும் விதிமுறைகளும்
http://ilakkiyavaasal.blogspot.com/2020/12/blog-post.html   
இணைப்பில்