சங்கரதாசு சுவாமிகள் நினைவு மன்றம்

பொன்விழா, சென்னை

கார்த்திகை 10, 2049 திங்கள் 26.11.2018

மாலை 5.30

இரசிய கலாச்சார மைய அரங்கம், சென்னை 18

விருதுகள் வழங்கு விழா