தமிழே விழி !                                                                             தமிழா விழி  !

 

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

இணைய அரங்கம் 14

அதர்வணவேதத்திற்குச் செவ்விலக்கியத் தகுதி யில்லை

கார்த்திகை 26, 2052 ஞாயிறு 12.12.2021  காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: புலவர் பொதுவைக்குடி செல்வம்

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

கவிஞர்  தமிழ்க்காதலன்

முனைவர் அதிரடி அன்பழகன்

நன்றியுரை : திருவாட்டி இரா.கார்த்திகா

 நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

 அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்