பங்குனி 28, 2047 /  ஏப்பிரல் 10, 2016

காலை 9.45

விக்குடோரியா சாலை,  சிங்கப்பூர்

 

 

சிங்கப்பூர் தமிழ்இலக்கியக்களம், பாவேந்தர்126-01 : azhai_singaporeilakkiyamandram01 சிங்கப்பூர் தமிழ்இலக்கியக்களம், பாவேந்தர்126-02 : azhai_singaporethamizhilakkiyakalam02