புரட்டாசி 10, 2047 / செட்டம்பர் 26, 2016

முற்பகல் 10.30

திருக்குறளில் உணர்வுசார் நுண்ணறிவு – முனைவர் சந்திரிகா சுப்பி்ரமணியன்

தமிழியற்புலம்

அழை,அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழகம் ;azhai_annamalai