உலகத்தமிழர் பேரவை 9 ஆம் மாநாடு

ஆனி 31 – ஆடி 01 & 02,  2047  /  சூ லை 15, 16 & 17, 2016

கருத்தரங்கம்
மகளிர் அரங்கம்
நூல்கள்-இதழ்கள் கண்காட்சி
மலர்  வெளியீடு
விருது வழங்கல்
தனித்தமிழறிஞர்களைச் சிறப்பித்தல்

azhai_ula.tha.pe.maanaadu01 azhai_ula.tha.pe.maanaadu02

பழ.நெடுமாறன்