பங்குனி 11, 2047 (24.03.2016) வியாழன்
காலை 10.30 மணி

சென்னை


மறவன்புலவு க.சச்சிதானந்தன் பொழிவு:

கம்போடியாவில் காரைக்காலம்மையார்

அழை-செ.ப., தமிழகமலேசியத் தமிழுறவு அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு : azhai_malasiyaailkaaraikkaalammaiyaar

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ் இலக்கியத் துறை

தமிழக மலேசியத் தமிழுறவு அறக்கட்டளை