ஒய்எம்சிஏ பட்டிமன்றம்
(கி.இ.க.பட்டிமன்றம்)
ஆடி 25, 2047 / ஆக.09,2016

மாலை 6.00

மறைமலை இலக்குவனார்
பூங்குழலி பெருமாள்


ஆய்விற்குரிய  பாவியங்கள் :thamizhamallan03

1.வெற்றிச்செல்வி

2.அண்ணல்

பாடல்தொகுப்பு

3.தமிழமல்லன் பாக்கள்

4.பாமுகில்

5.மல்லன்பாக்கள்

6.பாச்சோலை

7.முழக்கம்

அழை-தமிழமல்லன்-நூலரங்கம் : azhai_thamizhamallan_nuularangam