தஞ்சைத் தமிழ்ச் சங்கம், 

மருதப்பா அறக் கட்டளை

தமிழர் கலை இலக்கியப் பொங்கல் விழா, தஞ்சாவூர் : azhai_thamizharkalaiilakkiyam-thanjavur