தமிழர் திருநாள் & திருவள்ளுவர் புத்தாண்டு வாழ்த்தரங்கமும்

என்னூல் திறனரங்கமும் – இணைய அரங்கம்

மார்கழி 23, 2053 / 07.01.2024 காலை 10.00

சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்

உழந்தும் உழவே தலை.   (திருவள்ளுவர், திருக்குறள் – 1031)

தமிழே விழி!                                                                      தமிழா விழி!

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094  ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

வரவேற்புரை:  கவிஞர் தமிழ்க்காதலன்

தலைமை: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

கலைமாமணி முனைவர் சேயோன்

முனைவர் இரா.பிரபா,

உதவிப் பேராசிரியர், பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம்

தொடர்ந்து முற்பகல் 11.00 😐 என்னூல் திறனரங்கம் 5

இலக்குவனார் திருவள்ளுவனின்

நாடு நலம் பெற . . .

திறனாய்வறிஞர்

முனைவர் புத்தேரி தானப்பன், புது தில்லி

நிறைவுரை : 

தமிழ்த் தேசியர்  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : உரைச்சுடர் ந.காருண்யா

மலர்க்கொடி வெளியீட்டகம்