தமிழுக்கான கட்டற்ற கணியங்கள்(மென்பொருட்கள்) – நிரல் திருவிழா

நீங்கள் கட்டற்ற கணியங்கள்(மென்பொருட்கள்) உருவாக்கத்தில் பங்கு பெற விரும்புகிறீர்களா?

தமிழுக்கு உங்கள் நிரலாக்கத் திறன் மூலம் ஏதேனும் பங்களிக்க ஆர்வமுண்டா?

பிற கட்டற்ற கணியம்(மென்பொருள்) பங்களிப்பாளர்களைச் சந்திக்க வேண்டுமா?

இதோ ஒரு வாய்ப்பு.

தமிழுக்கான கட்டற்ற கணியங்கள்(மென்பொருட்கள்) – நிரல் திருவிழா

சித்திரை 10 / ஏப்பிரல் 23, 2017, ஞாயிறு

காலை 10.00 – மாலை 5.00

மணவை முத்தபா நினைவகம்,

அறிவியல் தமிழாய்வு அரங்கு,ஏ.ஈ. 103, 6ஆேவது தெரு,

10-ஆவது  முதன்மைச் சாலை,

அண்ணா நகர் மேற்கு, சென்னை  – 600040

தொடர்பு: – த.சீனிவாசன் – 98417 95468

tshrinivasan@gmail.com  க்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பி,

உங்கள் வருகையை உறுதி செய்க.

நீங்கள் பங்களிக்க, நிறைய திட்டங்கள் காத்துள்ளன.

சில பட்டியல் இங்கே.

https://goinggnu.wordpress.com/2017/03/03/project-ideas-part-1-looking-for-contributors/
https://goinggnu.wordpress.com/2017/04/22/project-ideas-part-2-looking-for-contributors/
https://goinggnu.wordpress.com/2017/03/04/let-us-create-maps-in-tamil/

உங்கள் சொந்த ச் சிந்தனைகளையும் நிரலாக்கம் செய்யலாம்.

வாருங்கள்!

கட்டற்ற நிரலால் தமிழுக்கு வளமை சேர்ப்போம்!