தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

ஆளுமையர் உரை 10,11 & 12: இணைய அரங்கம்

ஆடி 08, 2053 ஞாயிறு , சூலை 24, 2022, காலை 10.00

“தமிழும் நானும்”

உரையாளர்கள்:

கவிஞர் முனைவர் மு.பொன்னவைக்கோ

முன்னை மும்மைத் துணைவேந்தர்

முனைவர் ச.சு.இராமர் இளங்கோ

மேனாள் தலைவர், பாரதிதாசன் உயராய்வு மையம்

முனைவர் (இ)லிங்க.இராமமூர்த்தி

ஆய்வுத் தகைமையாளர் .

இந்தியக் குமுகாய அறிவியல் ஆராய்ச்சிக் கூட்டமைப்பு.

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)                              

வரவேற்புரை: திரு.ப.சிவக்குமார்                         

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தொகுப்புரை: தோழர் தியாகு

நன்றியுரை:  தமிழாசிரியை உரூபி