தமிழ்ப்பேராய விருதுகள் – 2017

Thamizh Academy Awards – 2017

பரிந்துரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன

(Nominations Invited)

பரிந்துரைகள் வந்து சேரவேண்டிய இறுதி நாள்: வைகாசி 01, 2048 / மே 15, 2017

 

 

முகவரி:

தமிழ்ப்பேராயம்

திரு. இராமசாமி நினைவுப் பல்கலைக்கழகம்
நான்காவது தளம், மைய நூலகக் கட்டடம்,
தி.இ.நி.(எசு.ஆர்.எம்) நகர், காட்டாங்குளத்தூர் – 603 203,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். தமிழ்நாடு, இந்தியா.
தொலைபேசி : +91-44-2741 7375, 2741 7376