கார்த்திகை 12, 2047 / திசம்பர் 07, 2016 மாலை 6.00

 பெரியார் மணியம்மை மன்றம்,சென்னை 600 007

  தமிழ்ப்போராளி வின்செண்டு பஞ்சாட்சரம் நினைவேந்தல்

கலிபூங்குன்றன்

சந்திரகாசன்

பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன்

சா.கணேசன்

மணிமேகலை கண்ணன்

இதயதுல்லா

உலகநாயகி பழனியப்பன்

வா.மு.சே.திருவள்ளுவர்

கண்மதியன்

செந்தமிழ்ச்செழியன்

வா.மு.சே.ஆண்டவர்

திவாகரன்

அழை-பஞ்சாட்சரம் நினைவேந்தல் ; azhai_panchatcharam_niniaventhal

திராவிடர் கழகம்

பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம்

பன்னாட்டுத் தமிழ் நடுவம்