ஆடி 14, 2047 / சூலை 29, 2016

இதழியல் – தொடர்பியல் துறை

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

 அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்

 

கட்டுரைகள் வந்து சேர இறுதி நாள் :

ஆனி 01, 2047 / சூன் 15, 2016

 

அழை- தேசியக்கருத்தரங்கம்01 :nationalconference01

அழை- தேசியக்கருத்தரங்கம்02 :nationalconference02