ஆனி 01, 2047 / சூன் 15, 2016

 உலகத்தமிழ் ஒப்புரவாளர் பேரவை

ஈப்போ ஔவைப் பணிச்செல்வி

தி.இராமநாயகத்திற்குப் பாராட்டு

அழை-ஒப்புரவாளர் பேரவை : azhai_oppuravaalarperavai_paaraattu

 -புலவர் இளஞ்செழியன்