நிகழ்ச்சி நிரல்

தமிழில் காலக்கணித இலக்கியம்

உரை: கலாநிதி பால. சிவகடாட்சம்

கருத்துரை வழங்குவோர்

கலாநிதி கௌசல்யா சுப்பிரமணியன்

மருத்துவக் கலாநிதி இ. (இ)லம்போதரன்

திரு.சிவ.ஞானநாயகன்

திருமதி (இ)லீலா சிவானந்தன்

மே மாத இலக்கிய நிகழ்வுகள்

தொகுப்புரை – தீவகம் வே.இராசலிங்கம்

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

நாள்:  ஆனி 14, 2045 / 28-06-2014

நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 6:00 வரை

இடம்: மெய்யகம்

3A, 5637, Finch avenue East,

Scarborough,

M1B 5k9

தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்!

maathailakkiyakalanthuraiyaatal+invitation